Impreza masowa - organizacja, definicja, ustawa, przepisy sanitarne 0
Impreza masowa - organizacja, definicja, ustawa, przepisy sanitarne

Organizacja imprez masowych w Polsce jest przedsięwzięciem wymagającym szczegółowej wiedzy na temat przepisów prawnych oraz wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny. Na organizatorach imprezy spoczywa odpowiedzialność prawna za zdrowie i bezpieczeństwo uczestników imprezy. W naszym artykule znajdziesz wszystkie istotne informacje dotyczące wymogów, jakie należy spełnić, organizując imprezę masową, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów sanitarnych.

Impreza masowa - definicja

Impreza masowa to wydarzenie, które wymaga uzyskania pozwolenia i regulowane jest przez przepisy prawne dotyczące między innymi zaplecza sanitarnego (w tym dostępu do takich urządzeń jak przenośne toalety).

Termin impreza masowa szczegółowo określa i prawnie reguluje Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

Według Art. 3 pkt 2, 3 i 4 tej ustawy imprezą masową jest każde zgromadzenie publiczne, w którym bierze udział przynajmniej 1000 osób w otwartych przestrzeniach lub 300 osób w obiektach zamkniętych.

Ustawodawca precyzuje, że impreza masowa może przybrać formę artystyczno-rozrywkową lub sportową, włączając w to mecze piłki nożnej.

Imprezy artystyczno-rozrywkowe, zgodnie z ustawą, to te o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na dużych ekranach, które odbywają się na stadionach, w halach sportowych i innych przystosowanych do tego obiektach, z liczbą miejsc ustaloną zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej.

Masowe imprezy sportowe to z kolei wydarzenia na stadionach i innych otwartych przestrzeniach, mające na celu współzawodnictwo sportowe lub promowanie kultury fizycznej, gdzie liczba miejsc również spełnia określone wymogi prawne.

Warto pamiętać, że nie wszystkie wydarzenia, zalicza się do definicji imprezy masowej. Imprezą masową nie są wydarzenia kulturalne organizowane w teatrach, muzeach, szkołach, czy też imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży oraz dla sportowców niepełnosprawnych.

Impreza masowa - wymagania sanitarne i inne obowiązki organizatora

Ustawa poza tym, że podaje definicję imprezy masowej, to również określa szczegółowe wymagania dotyczące organizacji, infrastruktury (w tym zaplecza sanitarnego) oraz zarządzania bezpieczeństwem.

Wniosek o zezwolenie wraz z potrzebnymi opiniami należy złożyć co najmniej 30 dni przed planowaną datą imprezy. W sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych możliwe jest skrócenie tego terminu do 14 dni. Ponadto w przypadku imprezy z biletowanym wstępem, organizatorzy powinni posiadać ubezpieczenie O.C.

Zaplecze sanitarne na imprezach masowych

Na imprezach masowych ilość sanitariatów musi być dostosowana do liczby uczestników oraz specyfiki wydarzenia. Zaleca się, aby na każde 50 kobiet przypadały 3 kabiny WC oraz 1 umywalka, natomiast dla mężczyzn 1 kabina WC, 3 pisuary oraz 1 umywalka na każde 100 osób.

W razie braku toalet stacjonarnych należy skontaktować się z firmą oferująca sprzedaż lub wynajem toalet przenośnych. Wymagane jest regularne czyszczenie i dezynfekcja toalet, a także zapewnienie środków do dezynfekcji rąk. Ponadto organizatorzy muszą zapewnić dostęp do wody pitnej, co jest szczególnie istotne podczas imprez odbywających się w ciepłe dni.

Imprezy podwyższonego ryzyka

Imprezy podwyższonego ryzyka to te wydarzenia, które ze względu na swój charakter czy też ogromną skalę mogą wiązać się z większym niż standardowo ryzykiem wystąpienia sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia, bezpieczeństwa uczestników oraz porządku publicznego. Do kategorii imprez podwyższonego ryzyka mogą należeć masowe zgromadzenia o charakterze politycznym, sportowym (np. mecze rywalizujących klubów) czy też festiwale muzyczne.

W przypadku imprez podwyższonego ryzyka organizatorzy muszą spełnić szereg dodatkowych wymogów sanitarnych i bezpieczeństwa. Dotyczy to między innymi:

  • zwiększenia liczby punktów medycznych i sanitarnych, w tym toalet i stanowisk do dezynfekcji rąk, aby uniknąć przeludnienia i zachować wysoki standard higieny;
  • wzmocnienia zabezpieczeń, w tym zwiększenia liczby ochroniarzy i personelu medycznego;
  • wdrożenia szczegółowych planów ewakuacji i procedur w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;
  • zapewnienia dostępu do czystej wody pitnej w wystarczającej ilości.

Zarządzanie ryzykiem na tego typu imprezach wymaga dogłębnej analizy potencjalnych zagrożeń i opracowania skutecznych strategii ich minimalizacji oraz zasad interwencji w sytuacjach kryzysowych.

Kontrola imprez masowych

Organizatorzy powinni być przygotowani na to, że w trakcie trwania imprezy możliwa jest kontrola przestrzegania wymogów i warunków zawartych w pozwoleniu. Kontrola może być przeprowadzana przez upoważnionych przedstawicieli urzędów wydających pozwolenia (np. inspektorat sanitarny). W przypadku wykrycia nieprzestrzegania przez organizatorów tych warunków upoważniony urzędnik ma prawo wydać decyzję o natychmiastowym przerwaniu wydarzenia.

Organizacja imprezy masowej bez wymaganego pozwolenia lub niezgodnie z jego warunkami, czy też przeprowadzenie jej wbrew wydanemu zakazowi, wiąże się z ustawową karą. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych przewiduje w takich przypadkach sankcje, takie jak grzywna nie mniejsza niż 240 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienie wolności na okres od 6 miesięcy do 8 lat.

Podsumowując, organizacja imprezy masowej wymaga uzyskania pozwolenia, a także przestrzegania zawartych w nim warunków. Najważniejszą kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz zorganizowanie zaplecza medycznego i sanitarnego.

Ponadto niedostateczne warunki sanitarne, brak wody czy papieru toaletowego mogą negatywnie wpłynąć na opinię o imprezie i jej organizatorach. Dlatego zaplanowanie odpowiedniego zaplecza sanitarnego, dostosowanego do liczby i potrzeb uczestników, jest niezbędne dla bezpieczeństwa, zdrowia i zadowolenia uczestników. Z kolei niedostosowanie się przez organizatora do ustawowych wymogów dotyczących imprez masowych może zakończyć się natychmiastowym zakończeniem wydarzenia i karą grzywny lub więzienia.

Komentarze do wpisu (0)

Submit
Blog wpisy
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl