Producenci
Promocje
Toaleta torfowa bio eko Piteco 506
Toaleta torfowa bio eko Piteco 506
615,00 zł 541,20 zł 500,00 zł 440,00 zł
szt.
Aktualne promocje
 

Regulamin kuponów rabatowych

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kuponów rabatowych w sklepie internetowym www.toyka.pl
Słownik pojęć używanych w Regulaminie:


Sprzedawca - Toyka Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 5, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000117219 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 527-020-16-85, o kapitale zakładowym 204 000 zł w całości wpłaconym

Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego www.toyka.pl

Kupon rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.toyka.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki)

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.toyka.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów

Sklep - sklep internetowy www.toyka.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.toyka.pl

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.toyka.pl

II. Warunki ogólne.


1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym www.toyka.pl.
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.


1. Udostępnienie Kuponu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kuponu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
2. Skorzystanie z przesłanego Kuponu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kuponu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kuponu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Mam kupon rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
4. Wpisanie Kuponu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kuponu rabatowego. Kuponu rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
5. Kupon rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania lub nieposiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie. 
6. Kupony rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kupon rabatowy.
7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kuponu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kupon rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

IV. Reklamacje i zwrot towarów.


Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.


V. Postanowienia końcowe.


1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.toyka.pl
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 19.02.2019.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl